Ecologie

Voor al je vragen over ecologie: ecologie@gouwantwerpen.be

Waarom is ecologie belangrijk?

We gaan niet met cijfermateriaal naar jullie hoofden gooien. Dat is er genoeg, of zelfs te veel. Wel vinden we het als AGC’s Ecologie belangrijk dat iedereen op dezelfde lijn zit, als het aankomt op wat we verstaan onder ecologie. Ecologie is (kort door de bocht) het zoeken naar het evenwicht dat van nature voorkomt. (Voor de knappe koppen: de uitgebreide definitie en wat meer gefilosofeer vind je onderaan)
Jullie AGC’s Ecologie, zijn niet van plan jullie hele doen en laten te veranderen. Ze willen alleen hulpmiddelen aanreiken, zodat jullie kunnen bijdragen om de onbalans voor een deel te herstellen. Elke stap is een stap en brengt ons dichter bij ons doel.

Om nog even de woorden van Robert Baden-Powell te gebruiken, zoals hij ze in zijn afscheidsbrief vermeldde in 1941: “Tracht deze wereld een beetje beter achter te laten dan je hem hebt aangetroffen.

Waarom is ecologie plots een hot-topic voor Scouts en Gidsen Vlaanderen?

Het is niet plots belangrijk, het was altijd al belangrijk, maar Scouts en Gidsen Vlaanderen gaat er extra op inzetten. Ecologie is één van de van de 15 strategische doelstellingen in de beleidsnota 2018-2021. De beleidsnota kan je vinden op scoutsengidsenvlaanderen.org (in de map beleidsnota in de Infotheek).

Hoe wil Scouts en Gidsen Vlaanderen ecologie aanpakken?

Scouts en Gidsen Vlaanderen wil plaatselijke groepen inspireren om bewuster om te gaan met het onderdeel ‘ecologie’ van haar missie. Dat gaat gepaard met de zwakte van Scouts en Gidsen

Vlaanderen dat ze, ondanks haar missie, weinig bezig is met dit thema. Daarom is het tijd voor verandering in onze aanpak. Gouw Antwerpen neemt hiervoor zelf het heft in handen. Maar er mag een jaarthema met ecologische tint verwacht worden in de loop van 2018-2021.

Wat kan Gouw Antwerpen en wat kunnen de groepen hierin betekenen?

Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft input nodig over dit onderwerp en vraagt die aan de groepen. Er wordt, zoals de meesten onder jullie wel weten, gewerkt met gouwen en districten, die het verbond koppelen met de groepen. Het verbond wil weten wat er leeft in de groepen, en wij , de gouw, willen hen daarbij helpen. Zo wordt niet alles zomaar beslist voor de groepen, maar mét en dóór de groepen. Wie zelf ideeën heeft over hoe hun groep beter om kan gaan met het leefmilieu, kan deze steeds doorsturen naar ecologie@gouwantwerpen.be . Wie weet gelden deze ideeën wel voor vele andere groepen in Vlaanderen. Denk dus niet dat, wat jij denkt en vindt, niet héél (Scouts en Gidsen) Vlaanderen kan veranderen.

Benieuwd naar wat ecologie juist betekent?

Ecologie bestaat uit twee delen: ‘Eco’ en ‘logie’. De ‘eco’ slaat op dezelfde ‘eco’ als in economie, en komt van het Griekse ‘oikos’, wat huishoudkunde betekent. De logie komt van het Griekse ‘logos’, wat studie (of de leer) van betekent. Ecologie betekent dus letterlijk genomen de studie (of de leer) van huishoudkunde. In een definitie van ecologie zien we dat ecologie meer is dan wat wij verstaan onder huishoudkunde. Ecologie is een tak in de biologie die zich bezighoudt met de studie van de relatie tussen organismen en hun omgeving. Waarbij de omgeving slaat op zowel levende als niet-levende factoren en de relaties op de interactie tussen deze twee. De economie is dan weer het beheer van huishoudkunde, want het Griekse ‘nomos’ betekent beheer.

Beide gaan uit van dezelfde kernbegrippen, we kunnen dan ook stellen dat ecologie de economie van de natuur is. De kernbegrippen en -concepten:

  • Evenwichten, balansen
  • Kosten-baten, of input-output
  • Kapitaal, reserve, rente en rentmeesterschap
  • Allocatie van hulpbronnen/grondstoffen.

Ecologie is dus het zoeken naar evenwicht. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar er wordt toch vaak gesproken over hoe alles uit evenwicht geslagen is. Dat komt omdat we met heel veel mensen op de planeet zijn, waarvan veel zich te weinig van een ander aantrekken. Daar begint het al. Want wie zo kijkt naar de wereld denkt ook: “Iemand anders doet dat wel voor mij.” Of: “Ik moet mij toch niet aanpassen, dat anderen zich maar aanpassen.” Als we dan naar de ecologische voetafdruk kijken, dan is het duidelijk dat het zo niet lang verder kan. Want er zijn ook steeds meer mensen die zo denken, die ‘boven hun stand leven’.
Maar wie zijn wij als rijke westerlingen om de nieuwe rijken daarvan te weerhouden? Aanpassen begint met andere woorden bij onszelf. Dat is misschien niet zo prettig voor ons, en niet eerlijk tegenover onze voorouders, die boven hun stand leefden. Het is wel eerlijk tegenover de natuur, die nu wegkwijnt onder de druk van overconsumptie en overexploitatie en het is eerlijk tegenover toekomstige generaties.
Als scouts zouden we dichter bij de natuur moeten staan. Als we met iedereen van Scouts en Gidsen Vlaanderen (ca. 82 000 leden), ons steentje bijdragen, doet dat al heel wat. Maar het gaat verder dan de leden. Want leden betrekken ook familie in hun doen en laten. En dus bereiken we veel meer mensen dan diegene die we elk weekend zien op de vergadering. Dit zogenaamde sneeuwbaleffect werkt nog beter met een aantal handige tips & tricks. Deze komen hopelijk zeer binnenkort uw richting uit.

 
 
Shana De Ridder  
aGC Ecologie