Stadsondersteuning

Wat doet de stadsondersteuner in Antwerpen?

De stadsondersteuner voor Antwerpen is Jochem Van Staey. Hij zorgt ervoor dat er voldoende draagkracht is om aan scouting in de stad te kunnen doen.

  • Ondersteuning op maat: info, advies en daadwerkelijke hulp op vraag van de groep, het district of de gouw! Je kan langskomen met vragen in verband met leden- of leidingstekort, problemen met je lokalen of vragen over subsidies.

  • Vertegenwoordiging: door mee te werken aan het jeugdbeleidsplan, te zetelen in de werkgroep ter ondersteuner van het jeugdwerk en regelmatig contacten te onderhouden met de stedelijke jeugddienst en de districtjeugddiensten.

  • Overleg: niet alleen scouts en gidsen hebben een stadsondersteuner, ook andere jeugdbewegingen in Antwerpen hebben ondersteuning van een beroepskracht. Zowel met de stadsondersteuners van Scouts en Gidsen Vlaanderen, als die van het andere jeugdwerk in Antwerpen, zit Illias van tijd tot tijd samen om gelijkaardige problemen te kunnen aanpakken.

  • Projecten: in een grote stad ontspruiten regelmatig nieuwe projecten. De stadsondersteuner ondersteunt bv. de Dag/Nacht van de Jeugdbeweging, maar is uiteraard steeds geïnteresseerd in nieuwe engagementen om jeugdwerk in de stad te ondersteunen!

Nog vragen?

Contacteer dan onze stadsondersteuner:

Jochem Van Staey sos@gouwantwerpen.be